Ejerforeningen har en række faciliteter til gavn og glæde for ejerforeningens beboere. Flere af de fælles faciliteter kræver en speciel nøgle (x-nøgle) som kan arves fra forrige ejer, eller købes på ejendomskontoret indenfor normal åbningstid.

Fællesfaciliteter må kun benyttes af beboere i ejerforeningen, og børn under 14 år, skal ledsages af en voksen. Der må ikke medtages husdyr, og alle faciliteter skal efterlades i god og ordentlig stand.

Og husk, efterlad altid det givne sted, som du selv ønsker at finde det. Argumenter som at det var så og så slemt da du kom, dem kan vi ikke bruge til noget! Hvis du ønskede, at det skulle have været bedre da du ankom, så gør det bedre for den næste.