De opsatte net og de til enhver tid værende redskaber, skal behandles med fornøden omhu.