Til fællesfaciliteterne henregnes bordtennisrum i blok D, tennisbane ved blok A, billardstue i blok B, svømmehal i blok E og motionsrum i blok D.

Adgang hertil sker ved brug af en speciel elektronisk brik kaldet x-nøgle, hvoraf der kun må forefindes 1-2 stk. pr. lejlighed.

Alle beboere har lige ret til anvendelse af fællesfaciliteterne. Der skal altid være en beboer tilstede når faciliteterne benyttes.

Husdyr må ikke medbringes i svømmehal, motionsrum samt tennisbane.

Al henkastning af papir, flasker og andre effekter er forbudt.

Alle fællesfaciliteter skal efterlades i rengjort stand.

Skader ved anvendelse af fællesfaciliteterne skal anmeldes til ejendomskontoret evt. ved indlevering af en seddel.

Toilet bedes benyttet og efterladt, som det var deres eget.

Alle døre forsynet med dørlukkere, skal være lukket og må ikke holdes åbne med måtter eller lignende.

Alle fællesfaciliteter skal låses efter endt brug.

Brug og ophold i fællesfaciliteterne imellem kl. 22.00 og 07.00 er forbudt.

Børn under 14 år har kun adgang ifølge med personer over 18 år.

Medbragte værdigenstande i fællesfaciliteterne henligger på eget ansvar.

På oversigskortet kan du se placeringen af fællesfaciliteterne.

Oversigtskort fællesfaciliteter