De grønne områder er vores alles have, det er her børnene leger, de voksne griller, sol og sommer nydes. Derfor er det vigtigt at vi alle er sammen om at holde pænt.

Skrald og affald (ikke madaffald og pizzabakker) smides i de dertil opsatte skraldespande, hvis hunden kommer til noget, så fjernes dette, så ingen anden kan komme til at træde i efterladenskaberne.