X-nøgler udleveres mod betaling af et depositum på ejendomskontoret.

Det er strengt forbudt at lade den udleverede x-nøgle til fællesfaciliteterne kopiere eller at udlåne den til ikke-beboere.

Bliver bestyrelsen bekendt med at kopiering har fundet sted, vil samtlige nøgler blive inddraget. Bestyrelsen vil derefter foranledige omstilling af låsene og fremstilling af nye nøgler. Denne udgift vil alene blive pålagt den ansvarlige for kopiering af nøglen i henhold til vedtægternes § 9.