Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med overtrædelse af oven- og nedenstående anførte bestemmelser, vil pågældende ejere straks modtage advarsel herom.

I gentagelsestilfælde vil de pågældende blive forment adgang til fællesfaciliteterne. For de evt. skader, der måtte have medført udelukkelsen, vil pågældende blive gjort erstatningsansvarlig.