Ejere der afdrager gæld vedr. den gamle vinduesrenovering kan for 2014 på sin selvangivelse fratrække kr. 145 pr. fordelingstal. (Dette tal bør man kunne afstemme til de opkrævninger man har modtaget i 2014, hvis man har lyst til at efterkontrollere)

Ejere der afdrager gæld vedr. det nyeste vindueslån kan for 2014 på sin selvangivelse fratrække kr. 236 pr. fordelingstal.